Consumo final por grupo de produtos e tipo de fogar. Base 2010

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salariosII: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtasIII: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivasIV: Outros fogares
  20082015200820152008201520082015
Grupo 01. Alimentos e bebidas non alcohólicas 2.501.114 2.166.266 1.041.216 756.100 1.856.755 2.180.464 131.999 253.957
Grupo 02. Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos 791.559 619.561 172.139 167.415 296.455 390.976 31.710 91.576
Grupo 03. Artículos de vestir e calzado 1.192.833 855.749 243.155 241.948 405.728 440.296 43.527 77.872
Grupo 04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles 2.847.226 2.844.674 803.148 929.405 2.067.842 2.874.419 182.484 389.910
Grupo 05. Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda 981.279 599.012 258.836 193.019 556.039 541.093 46.472 53.940
Grupo 06. Saúde 575.042 567.270 222.290 185.328 445.365 626.012 22.804 67.176
Grupo 07. Transportes 2.626.168 1.985.081 756.684 582.828 897.893 900.668 58.061 144.863
Grupo 08. Comunicacións 532.218 429.356 150.845 118.451 213.666 281.898 25.570 45.477
Grupo 09. Ocio, espectáculos e cultura 1.758.236 1.416.971 429.168 261.773 540.512 669.229 46.095 96.403
Grupo 10. Ensino 221.396 226.526 111.254 98.647 41.087 54.226 2.985 16.069
Grupo 11. Hoteis, cafés e restaurantes 3.733.972 3.569.562 1.367.959 990.516 1.213.856 1.293.330 174.096 192.290
Grupo 12. Outros bens e servizos 1.683.809 1.225.548 465.508 370.697 1.078.801 937.886 86.965 148.052
Total 19.444.850 16.505.576 6.022.201 4.896.127 9.613.999 11.190.497 852.770 1.577.583

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Consumo dos fogares residentes realizado tanto no territorio económico galego como fóra de Galicia (perspectiva rexional).
O ano 2015 é provisional

15-12-2017
Compartir: