Consumo final por grupo de produtos e tipo de fogar. Base 2010. Ano 2015

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  III: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivasIV: Outros fogares
Grupo 01. Alimentos e bebidas non alcohólicas 2.180.464 253.957
Grupo 02. Bebidas alcohólicas, tabaco e narcóticos 390.976 91.576
Grupo 03. Artículos de vestir e calzado 440.296 77.872
Grupo 04. Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles 2.874.419 389.910
Grupo 05. Mobiliario, equipamento do fogar e gastos correntes de conservación da vivenda 541.093 53.940
Grupo 06. Saúde 626.012 67.176
Grupo 07. Transportes 900.668 144.863
Grupo 08. Comunicacións 281.898 45.477
Grupo 09. Ocio, espectáculos e cultura 669.229 96.403
Grupo 10. Ensino 54.226 16.069
Grupo 11. Hoteis, cafés e restaurantes 1.293.330 192.290
Grupo 12. Outros bens e servizos 937.886 148.052
Total 11.190.497 1.577.583

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Consumo dos fogares residentes realizado tanto no territorio económico galego como fóra de Galicia (perspectiva rexional).
O ano 2015 é provisional

15-12-2017
Compartir: