Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016

Unidade: Prezos correntes
Dato=Estrutura porcentual Espazo=Galicia
  Agricultura, gandaría, silvicultura e pescaIndustrias extractivas; industria manufactureira; subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; subministración de auga, actividades de saneamiento, xestión de residuos e descontaminaciónConstruciónServizosImpostos netos sobre os productos
1995 7,7 18,9 9,3 55,4 8,7
2008 4,6 17,9 11,1 58,1 8,3
2015 5,1 16,8 6,2 62,7 9,3

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: