Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015

Unidade: Prezos correntes
Dato=Estrutura porcentual Espazo=Galicia
  Agricultura, gandaría, silvicultura e pescaIndustrias extractivas; industria manufactureira; subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; subministración de auga, actividades de saneamiento, xestión de residuos e descontaminaciónConstruciónServizosImpostos netos sobre os productos
1995 7,7 18,9 9,3 55,4 8,7
2008 4,6 17,9 11,1 58,1 8,3
2015 4,8 16,7 6,1 63,0 9,3

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
30-11-2017
Compartir: