Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015

Unidade: Prezos correntes
Medidas=Construción Espazo=Galicia
  Estrutura porcentual
1995 9,3
1996 9,0
1997 9,1
1998 8,9
1999 9,2
2000 10,2
2001 10,4
2002 10,7
2003 10,8
2004 10,7
2005 11,2
2006 11,3
2007 10,8
2008 11,1
2009 10,9
2010 9,5
2011 8,2
2012 7,1
2013 6,2
2014 6,1
2015 6,1

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
30-11-2017
Compartir: