Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015

Unidade: Prezos correntes
Dato=Estrutura porcentual Espazo=Galicia
  199520082015
   Remuneración de asalariados 45,7 46,9 43,6
   Excedente bruto de explotación / Renda mixta bruta 45,3 45,0 46,3
   Impostos netos sobre a produción e as importacións 9,0 8,1 10,0

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2015
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
30-11-2017
Compartir: