Escenario macroeconómico de Galicia

Unidade: Taxa de variación interanual
Dato=Taxas de variación interanuais Data actualización=Xullo 2015 Espazo=Galicia
  20152016
PIB real 2,0 2,4
   Gasto en consumo final 1,1 1,9
      Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF 1,2 2,2
      Gasto en consumo final das AAPP 0,8 1,1
   Formación bruta de capital 2,9 4,0
   Demanda interna (achega ao crecemento do PIB) 1,4 2,3
   Exportacións de bens e servicios 4,6 4,9
   Importacións de bens e servicios 3,4 4,6
PIB a prezos correntes 2,6 3,5
Emprego (*) 1,1 1,7
Taxa de paro 20,1 18,3
Taxa de actividade .. ..
Taxa de actividade 16-64 anos .. ..

Fonte: IGE
Nota: (*) Postos de traballo equivalentes a tempo completo


(..) Dato non dispoñible

19-10-2018
Compartir: