Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Base 2010

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Contas de produción e explotación=B.1 Valor engadido bruto Espazo=Galicia
  20002015
G Comercio e reparación de vehículos 3.497.094 7.086.543
H Transporte e almacenamento 1.518.880 2.272.993
I Hostalaría 1.823.703 3.208.693
J Información e comunicacións 1.067.743 1.080.691
K Actividades financeiras e de seguros 1.162.801 1.824.292
L Actividades inmobiliarias 2.034.247 5.126.545
M Actividades profesionais, científicas e técnicas 690.234 1.867.026
N Actividades administrativas e servizos auxiliares 618.644 1.121.629
O Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria 1.822.193 3.301.495
P Educación 1.813.927 2.875.937
Q Actividades sanitarias e de servizos sociais 1.713.447 3.772.425
R Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 417.551 915.119
S Outros servizos 385.832 745.442
T Actividades dos fogares como empregadores de personal doméstico 264.828 467.122

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 2000-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: