Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Base 2010. Ano 2015

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  Conta de produción. EmpregosEMPREGO
  B.1 Valor engadido brutoPostos de traballo
G Comercio e reparación de vehículos 7.086.543 182.038
H Transporte e almacenamento 2.272.993 48.598
I Hostalaría 3.208.693 66.174
J Información e comunicacións 1.080.691 17.185
K Actividades financeiras e de seguros 1.824.292 14.854
L Actividades inmobiliarias 5.126.545 7.716
M Actividades profesionais, científicas e técnicas 1.867.026 49.068
N Actividades administrativas e servizos auxiliares 1.121.629 55.230
O Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria 3.301.495 61.820
P Educación 2.875.937 68.422
Q Actividades sanitarias e de servizos sociais 3.772.425 98.968
R Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 915.119 22.614
S Outros servizos 745.442 34.573
T Actividades dos fogares como empregadores de personal doméstico 467.122 78.105

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 2000-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: