Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Base 2010. Ano 2015

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  Conta de produción. EmpregosEMPREGO
  B.1 Valor engadido brutoPostos de traballo
G Comercio e reparación de vehículos 7.265.467 183.370
H Transporte e almacenamento 2.276.709 48.590
I Hostalaría 3.208.693 66.174
J Información e comunicacións 1.080.718 17.181
K Actividades financeiras e de seguros 1.820.707 14.854
L Actividades inmobiliarias 5.117.922 7.716
M Actividades profesionais, científicas e técnicas 1.858.492 49.023
N Actividades administrativas e servizos auxiliares 1.121.629 55.228
O Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria 3.297.905 62.067
P Educación 2.872.663 68.422
Q Actividades sanitarias e de servizos sociais 3.774.636 98.921
R Actividades artísticas, recreativas e de entretemento 915.342 22.592
S Outros servizos 743.866 34.573
T Actividades dos fogares como empregadores de personal doméstico 467.122 78.105

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 2000-2015
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
30-11-2017
Compartir: