Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Base 2010

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  20002015
  Conta de produción. EmpregosEMPREGOConta de produción. EmpregosEMPREGO
  B.1 Valor engadido brutoPostos de traballoB.1 Valor engadido brutoPostos de traballo
A Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.028.929 172.375 2.887.982 71.881
   R01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 1.139.091 130.942 1.902.595 40.721
   R02 Silvicultura e explotacion forestal 266.260 5.570 306.031 8.163
   R03 Pesca 623.578 35.863 679.356 22.997

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 2000-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: