Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Base 2010. Ano 2015

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  Conta de produción. EmpregosEMPREGO
  B.1 Valor engadido brutoPostos de traballo
A Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.887.982 71.881
   R01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 1.902.595 40.721
   R02 Silvicultura e explotacion forestal 306.031 8.163
   R03 Pesca 679.356 22.997
      R03A Pesca 520.970 16.754
      R03B Acuicultura 158.386 6.243

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 2000-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: