Contas de produción e explotación por ramas de actividade. Base 2010

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  20002015
  Conta de produción. EmpregosEMPREGOConta de produción. EmpregosEMPREGO
  B.1 Valor engadido brutoPostos de traballoB.1 Valor engadido brutoPostos de traballo
B Industrias extractivas 309.949 7.439 141.978 3.922
C Industria manufactureira 5.305.665 178.781 7.046.478 132.016
D Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 949.340 3.086 2.036.897 2.214
E Subministración de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 91.512 3.086 247.052 5.406

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 2000-2015
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
30-11-2017
Compartir: