Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Situación profesional=Total Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  20152015/IV20162016/I2016/II2016/III2016/IV2017/I2017/II2017/III
Total 1,0 1,7 2,0 1,8 1,8 2,1 2,3 2,2 2,1 2,0
   Agricultura, gandería, silvicultura e pesca -3,6 1,1 4,6 0,6 4,4 4,8 8,7 7,6 4,3 3,9
   Industria 0,1 1,5 2,6 2,3 2,6 2,7 2,6 2,8 3,1 3,4
      Industria manufactureira 0,2 1,7 2,6 2,3 2,7 2,8 2,6 3,0 3,3 3,7
   Construción 4,4 3,6 -1,0 -0,1 -1,6 -1,4 -0,9 0,7 1,6 1,2
   Ramas dos servizos 1,3 1,6 1,9 1,9 1,7 2,1 2,0 1,7 1,7 1,6
      Comercio, transporte e hostalería 0,1 1,1 1,7 1,1 1,5 2,1 1,9 1,6 2,2 2,0
      Información e comunicacións 6,6 5,9 4,2 7,0 4,0 3,1 2,8 0,3 0,5 0,9
      Actividades financeiras e de seguros -13,1 -11,4 -4,2 -8,4 -4,7 -2,2 -1,0 0,5 0,5 0,7
      Actividades inmobiliarias 6,2 3,7 -7,4 -5,2 -7,8 -8,3 -8,3 -2,8 -0,8 -0,1
      Actividades profesionais -1,3 -1,2 3,4 1,9 2,0 4,4 5,1 3,7 5,1 4,2
      Administración pública, sanidade e educación 3,8 3,7 1,8 2,7 1,5 1,4 1,5 1,2 0,7 0,5
      Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,1 2,4 3,1 4,5 4,1 3,0 1,1 1,7 -0,2 0,8
   Servizos non de mercado 0,0 0,0 0,7 0,9 0,4 0,5 0,8 0,2 0,2 -0,2

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos de 2016 e 2017 son avance.
30-11-2017
Compartir: