Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Situación profesional=Total Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  20162016/IV20172017/I2017/II2017/III2017/IV20182018/I2018/II2018/III
Total 2,0 2,4 1,8 1,9 1,9 1,9 1,5 .. 2,0 2,0 1,6
   Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 6,6 10,6 3,8 8,7 4,9 4,1 -2,0 .. -4,0 -5,5 -5,3
   Industria 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 3,4 3,7 .. 3,4 3,8 2,9
      Industria manufactureira 3,2 3,1 3,5 3,2 3,3 3,6 3,9 .. 3,5 4,0 3,1
   Construción -3,2 -3,0 1,0 -0,9 0,8 1,2 2,9 .. 4,7 5,1 4,6
   Ramas dos servizos 1,9 2,0 1,3 1,2 1,4 1,5 1,3 .. 2,0 2,1 1,8
      Comercio, transporte e hostalería 1,0 1,4 1,4 0,7 1,7 1,8 1,5 .. 2,7 2,2 1,8
      Información e comunicacións 6,4 4,4 -0,4 0,5 -0,5 -0,7 -1,0 .. -1,0 0,3 0,7
      Actividades financeiras e de seguros 12,8 15,1 3,5 8,9 4,2 1,4 0,0 .. -2,0 -2,0 -2,1
      Actividades inmobiliarias -1,6 -2,9 2,5 2,5 2,6 2,2 2,7 .. 6,3 6,2 6,8
      Actividades profesionais 8,3 10,2 5,6 6,7 7,0 5,1 3,8 .. 4,5 3,4 3,1
      Administración pública, sanidade e educación -1,1 -1,2 0,0 -0,8 -0,4 0,3 0,8 .. 2,1 2,8 2,4
      Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,2 1,4 -0,6 0,2 -1,4 -0,5 -0,7 .. -2,4 -0,5 -1,1
   Servizos non de mercado -1,1 -0,8 -0,8 -1,0 -0,9 -0,8 -0,5 .. 1,2 1,2 1,3

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance.
(..) Dato non dispoñible

29-11-2018
Compartir: