Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Situación profesional=Total Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  20162016/III2016/IV20172017/I2017/II2017/III2017/IV20182018/I2018/II
Total 2,0 2,1 2,3 1,8 2,0 1,9 1,9 1,5 .. 1,6 1,8
   Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 4,6 4,7 8,7 3,5 7,8 4,5 4,0 -2,0 .. -4,7 -6,2
   Industria 2,6 2,7 2,6 3,3 2,8 3,1 3,5 3,7 .. 3,4 3,9
      Industria manufactureira 2,6 2,8 2,6 3,4 3,0 3,2 3,6 4,0 .. 3,8 4,3
   Construción -1,0 -1,3 -1,0 0,8 -0,2 0,8 0,6 2,1 .. 4,7 5,3
   Ramas dos servizos 1,9 2,1 1,9 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 .. 1,6 1,8
      Comercio, transporte e hostalería 1,7 2,0 1,9 1,8 1,5 2,0 1,9 1,6 .. 2,4 2,1
      Información e comunicacións 4,2 3,0 2,6 0,1 -0,1 -0,1 0,4 0,4 .. -0,2 1,2
      Actividades financeiras e de seguros -4,2 -2,2 -0,8 1,0 0,8 1,0 1,2 1,1 .. -0,6 -0,8
      Actividades inmobiliarias -7,4 -8,3 -8,1 2,7 0,4 2,6 3,3 4,4 .. 6,2 5,7
      Actividades profesionais 3,4 4,4 5,2 4,2 4,0 5,2 4,2 3,5 .. 3,3 2,4
      Administración pública, sanidade e educación 1,8 1,4 1,3 0,2 0,6 0,0 0,0 0,3 .. 1,1 1,9
      Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 3,1 3,0 1,1 0,7 1,6 -0,2 0,7 0,6 .. -1,8 0,3
   Servizos non de mercado 0,7 0,6 1,0 -0,4 0,0 -0,5 -0,7 -0,6 .. 1,0 1,0

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos de 2016 e 2017 son avance.
(..) Dato non dispoñible

30-08-2018
Compartir: