Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Compoñentes=PIBpm Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  Datos brutosDatos corrixidos de estacionalidade e calendarioCiclotendencia
1995 - - -
   1995/I - - -
   1995/II - - -
   1995/III - - -
   1995/IV - - -
1996 2,1 2,1 2,1
   1996/I 2,3 2,3 2,1
   1996/II 1,7 1,7 2,0
   1996/III 2,6 2,3 2,1
   1996/IV 1,9 2,2 2,3
1997 3,6 3,6 3,6
   1997/I 2,3 2,6 2,8
   1997/II 4,1 3,8 3,5
   1997/III 3,9 3,9 3,9
   1997/IV 4,1 4,1 4,2
1998 4,2 4,2 4,2
   1998/I 4,5 4,6 4,3
   1998/II 3,8 3,8 4,1
   1998/III 3,5 3,8 4,1
   1998/IV 4,8 4,5 4,2
1999 5,2 5,2 5,2
   1999/I 3,9 3,9 4,4
   1999/II 5,4 5,3 4,9
   1999/III 5,7 5,7 5,5
   1999/IV 5,6 5,7 5,8
2000 5,1 5,1 5,1
   2000/I 7,0 6,4 5,8
   2000/II 5,0 5,2 5,4
   2000/III 4,7 4,9 4,8
   2000/IV 3,8 4,0 4,3
2001 3,7 3,7 3,7
   2001/I 4,3 4,0 4,0
   2001/II 3,0 3,5 3,8
   2001/III 3,6 3,6 3,7
   2001/IV 4,0 3,8 3,4
2002 2,4 2,4 2,4
   2002/I 2,6 2,6 2,9
   2002/II 3,0 2,9 2,5
   2002/III 2,0 2,2 2,1
   2002/IV 1,9 1,7 2,0
2003 2,7 2,7 2,7
   2003/I 2,5 2,4 2,2
   2003/II 2,3 2,3 2,5
   2003/III 2,3 2,6 2,9
   2003/IV 3,8 3,5 3,3
2004 3,0 3,0 3,0
   2004/I 3,0 3,2 3,3
   2004/II 3,1 3,1 3,1
   2004/III 3,4 3,1 2,8
   2004/IV 2,4 2,5 2,6
2005 3,7 3,7 3,7
   2005/I 2,1 2,5 2,7
   2005/II 3,6 3,5 3,3
   2005/III 4,5 4,3 4,1
   2005/IV 4,7 4,5 4,7
2006 5,1 5,1 5,1
   2006/I 5,7 5,5 5,2
   2006/II 4,8 5,1 5,2
   2006/III 4,0 4,5 5,1
   2006/IV 6,0 5,6 5,2
2007 4,9 4,9 4,9
   2007/I 4,8 5,0 5,2
   2007/II 4,8 5,2 5,1
   2007/III 5,6 5,2 4,9
   2007/IV 4,4 4,1 4,3
2008 1,5 1,5 1,5
   2008/I 2,8 3,5 3,6
   2008/II 1,9 2,5 2,6
   2008/III 1,7 1,1 1,0
   2008/IV -0,3 -0,9 -1,0
2009 -3,6 -3,6 -3,6
   2009/I -2,8 -2,9 -3,0
   2009/II -4,7 -4,4 -4,3
   2009/III -4,2 -4,3 -4,2
   2009/IV -2,9 -2,9 -3,0
2010 0,2 0,2 0,2
   2010/I -0,7 -1,1 -1,2
   2010/II 1,0 0,6 0,3
   2010/III 0,7 0,8 0,9
   2010/IV -0,3 0,4 0,7
2011 -1,3 -1,3 -1,3
   2011/I -0,1 -0,1 0,0
   2011/II -0,9 -1,0 -0,9
   2011/III -1,7 -1,8 -1,7
   2011/IV -2,4 -2,2 -2,5
2012 -3,2 -3,2 -3,2
   2012/I -2,8 -3,0 -3,1
   2012/II -3,6 -3,6 -3,5
   2012/III -3,0 -3,2 -3,4
   2012/IV -3,3 -3,1 -2,8
2013 -0,4 -0,4 -0,4
   2013/I -2,0 -1,9 -1,8
   2013/II -0,7 -0,6 -0,7
   2013/III 0,1 -0,1 0,2
   2013/IV 1,0 1,0 0,7
2014 1,1 1,1 1,1
   2014/I 0,9 1,0 0,9
   2014/II 0,7 0,7 0,9
   2014/III 1,5 1,3 1,1
   2014/IV 1,4 1,4 1,5
2015 2,9 2,9 2,9
   2015/I 1,9 2,1 2,2
   2015/II 3,1 3,0 2,8
   2015/III 3,2 3,0 3,2
   2015/IV 3,4 3,6 3,5
2016 3,4 3,4 3,4
   2016/I 3,4 3,5 3,5
   2016/II 3,3 3,3 3,4
   2016/III 4,0 3,6 3,3
   2016/IV 2,8 3,1 3,2
2017 3,2 3,2 3,2
   2017/I 3,1 3,2 3,2
   2017/II 3,4 3,2 3,2
   2017/III 3,4 3,2 3,2
   2017/IV 2,8 3,1 3,1
2018/I 3,1 3,1 3,0
2018/II 3,0 2,9 2,8
2018/III 2,4 2,6 2,5

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(-) Non procede

29-11-2018
Compartir: