Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Espazo=Galicia
  2018/II
  Taxa de variación trimestre anteriorTaxa de variación interanual
PIBpm 0,6 2,8
   Demanda    
      Gasto en consumo final 0,2 2,2
         Gasto dos fogares e ISFLSF 0,3 2,1
         Gastos das AA.PP. -0,3 2,6
      Formación bruta de capital 2,4 8,1
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 0,5 3,0
      Exportación de bens e servizos 0,6 4,5
      Importación de bens e servizos 0,5 5,5

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

30-08-2018
Compartir: