Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Espazo=Galicia
  2017/III
  Taxa de variación trimestre anteriorTaxa de variación interanual
PIBpm 0,8 3,1
   Demanda    
      Gasto en consumo final 0,7 1,3
         Gasto dos fogares e ISFLSF 0,4 1,2
         Gastos das AA.PP. 1,6 1,8
      Formación bruta de capital 2,2 4,9
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 0,9 1,9
      Exportación de bens e servizos -2,9 0,7
      Importación de bens e servizos -2,8 -1,7

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

30-11-2017
Compartir: