Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Espazo=Galicia
  2018/I
  Taxa de variación trimestre anteriorTaxa de variación interanual
PIBpm 0,7 3,1
   Demanda    
      Gasto en consumo final 1,4 2,4
         Gasto dos fogares e ISFLSF 0,8 2,8
         Gastos das AA.PP. 3,1 1,2
      Formación bruta de capital 1,3 4,6
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 1,3 2,6
      Exportación de bens e servizos 1,2 7,3
      Importación de bens e servizos 2,6 7,0

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

31-05-2018
Compartir: