Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Espazo=Galicia
  2017/IV
  Taxa de variación trimestre anteriorTaxa de variación interanual
PIBpm 0,7 3,1
   Demanda    
      Gasto en consumo final -0,1 1,7
         Gasto dos fogares e ISFLSF 0,6 1,9
         Gastos das AA.PP. -2,3 1,1
      Formación bruta de capital 1,0 4,2
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 0,0 2,0
      Exportación de bens e servizos 5,3 5,5
      Importación de bens e servizos 4,4 3,7

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

01-03-2018
Compartir: