Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Espazo=Galicia
  PIBpm
  NiveisTaxa de variación trimestre anteriorTaxa de variación interanual
   2015/III 99,29 0,6 3,0
   2015/IV 100,42 1,1 3,6
   2016/I 101,14 0,7 3,5
   2016/II 101,90 0,7 3,3
   2016/III 102,86 0,9 3,6
   2016/IV 103,54 0,7 3,1
   2017/I 104,37 0,8 3,2
   2017/II 105,21 0,8 3,2
   2017/III 106,11 0,9 3,2
   2017/IV 106,80 0,6 3,1
2018/I 107,57 0,7 3,1
2018/II 108,21 0,6 2,9
2018/III 108,82 0,6 2,6

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

29-11-2018
Compartir: