Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Espazo=Galicia
  PIBpm
  NiveisTaxa de variación trimestre anteriorTaxa de variación interanual
   2014/III 96,69 0,6 1,6
   2014/IV 97,07 0,4 1,5
   2015/I 97,68 0,6 1,8
   2015/II 98,51 0,9 2,5
   2015/III 99,06 0,6 2,5
   2015/IV 99,95 0,9 3,0
   2016/I 100,68 0,7 3,1
   2016/II 101,42 0,7 3,0
   2016/III 102,29 0,9 3,3
   2016/IV 103,00 0,7 3,1
2017/I 103,66 0,6 3,0
2017/II 104,63 0,9 3,2
2017/III 105,42 0,8 3,1

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

30-11-2017
Compartir: