Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Espazo=Galicia
  PIBpm
  NiveisTaxa de variación trimestre anteriorTaxa de variación interanual
   2015/II 98,49 0,9 2,5
   2015/III 99,08 0,6 2,5
   2015/IV 99,98 0,9 3,0
   2016/I 100,65 0,7 3,1
   2016/II 101,40 0,7 3,0
   2016/III 102,32 0,9 3,3
   2016/IV 103,03 0,7 3,1
   2017/I 103,64 0,6 3,0
   2017/II 104,61 0,9 3,2
   2017/III 105,45 0,8 3,1
   2017/IV 106,18 0,7 3,1
2018/I 106,88 0,7 3,1
2018/II 107,50 0,6 2,8

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

30-08-2018
Compartir: