Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  PIBpmDemanda interna (en termos nacionais) (*)
   2014/IV 1,4 0,4
   2015/I 2,1 1,3
   2015/II 3,0 1,4
   2015/III 3,0 1,4
   2015/IV 3,6 2,4
   2016/I 3,5 2,0
   2016/II 3,3 2,3
   2016/III 3,6 2,2
   2016/IV 3,1 1,2
   2017/I 3,2 2,0
   2017/II 3,2 1,4
   2017/III 3,2 2,7
   2017/IV 3,1 2,6
2018/I 3,1 3,1
2018/II 2,9 3,2
2018/III 2,6 2,7

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

29-11-2018
Compartir: