Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  PIBpmDemanda interna (en termos nacionais) (*)
   2013/IV 1,1 -2,0
   2014/I 1,3 0,3
   2014/II 1,1 -0,9
   2014/III 1,6 0,5
   2014/IV 1,5 0,4
   2015/I 1,8 1,2
   2015/II 2,5 1,1
   2015/III 2,5 1,1
   2015/IV 3,0 2,0
   2016/I 3,1 1,7
   2016/II 3,0 2,2
   2016/III 3,3 2,2
   2016/IV 3,1 1,1
2017/I 3,0 1,7
2017/II 3,2 1,1
2017/III 3,1 1,9

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais. Os datos dos anos 2016 e 2017 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

30-11-2017
Compartir: