Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo e grandes grupos de idade. Galicia. Metodoloxía EPA 2005

Unidade: Porcentaxes
Sexo=Total Actividade=Taxa de actividade Espazo=Galicia
  de 16 a 24 anosde 25 a 54 anosde 55 e máis anos
2012 38,3 85,8 20,4
2012/I 38,5 85,9 20,3
2012/II 37,8 85,7 20,5
2012/III 40,5 85,6 20,4
2012/IV 36,5 86,0 20,3
2013 35,1 85,7 19,8
2013/I 34,4 85,6 19,8
2013/II 34,5 85,8 20,1
2013/III 38,0 85,6 19,6
2013/IV 33,7 86,0 19,7

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
23-01-2014
Compartir: