Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo e grandes grupos de idade. Galicia. Metodoloxía EPA 2005

Unidade: Porcentaxes
Idade=Total Espazo=Galicia
  Taxa de actividade
  HomesMulleres
2012 61,6 49,7
2012/I 61,7 49,8
2012/II 61,8 49,5
2012/III 61,8 49,8
2012/IV 61,2 49,7
2013 60,6 49,1
2013/I 60,6 49,0
2013/II 60,7 49,2
2013/III 60,8 49,1
2013/IV 60,0 49,1

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
23-01-2014
Compartir: