Taxas de actividade, ocupación e paro por sexo. Metodoloxía EPA 2005

Unidade: Porcentaxes
Sexo=Total
  Taxa de actividade
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
2012 55,4 58,0 51,6 47,7 56,3
2012/I 55,5 58,2 51,2 47,7 56,6
2012/II 55,4 57,6 52,0 47,7 56,5
2012/III 55,5 58,0 52,0 48,2 56,2
2012/IV 55,2 58,3 51,3 47,4 55,7
2013 54,6 56,8 51,5 47,5 55,5
2013/I 54,6 57,4 51,2 48,0 54,7
2013/II 54,7 57,2 51,6 47,7 55,3
2013/III 54,7 56,5 51,8 47,0 56,1
2013/IV 54,3 56,1 51,4 47,1 55,8

Fonte: IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Nota: A partir do 1º trimestre do ano 2001, os datos reflicten a nova definición de paro (Regulamento 1897/2000 da CE) e, polo tanto, os valores de activos, parados e inactivos non son directamente comparables cos de anos anteriores. No primeiro trimestre de 2005 implantouse un procedemento centralizado para a realización das entrevistas telefónicas e reformuláronse algunhas das preguntas do cuestionario o que provocou unha ruptura nas series dalgunhas variables da EPA. Para máis información consultar as notas explicativas.
23-01-2014
Compartir: