Produto interior bruto (PIB) por concello

Unidade: Miles de euros/euros por habitante
Unidade=Miles de euros Variables=Produto interior bruto
  20122014
Galicia 54.401.310 55.142.090
      1501 Arzúa 251.556 253.991
      1502 Barbanza 1.104.710 1.100.473
      1503 A Barcala 140.248 145.143
      1504 Bergantiños 902.296 912.056
      1505 Betanzos 643.940 628.197
      1506 A Coruña 10.380.623 11.175.881
      1507 Eume 1.043.432 900.670
      1508 Ferrol 2.759.113 2.709.496
      1509 Fisterra 395.108 415.749
      1510 Muros 157.192 154.666
      1511 Noia 452.953 461.693
      1512 Ordes 814.879 804.280
      1513 Ortegal 199.623 193.607
      1514 Santiago 4.228.796 4.000.741
      1515 O Sar 308.556 323.575
      1516 Terra de Melide 186.552 197.005
      1517 Terra de Soneira 257.747 252.963
      1518 Xallas 238.705 248.435
      2701 Os Ancares 136.451 146.294
      2702 Chantada 244.907 308.363
      2703 A Fonsagrada 78.775 80.521
      2704 Lugo 2.623.638 2.598.618
      2705 A Mariña Central 558.224 558.207
      2706 A Mariña Occidental 711.389 806.989
      2707 A Mariña Oriental 276.110 281.345
      2708 Meira 104.858 115.084
      2709 Quiroga 90.743 105.348
      2710 Sarria 430.798 434.829
      2711 Terra Chá 765.074 837.060
      2712 Terra de Lemos 444.470 447.978
      2713 A Ulloa 173.920 177.875
      3201 Allariz-Maceda 191.561 193.087
      3202 Baixa Limia 75.043 94.267
      3203 O Carballiño 371.581 394.470
      3204 A Limia 320.135 328.290
      3205 Ourense 3.193.148 3.139.676
      3206 O Ribeiro 217.543 238.796
      3207 Terra de Caldelas 51.725 59.142
      3208 Terra de Celanova 209.143 240.214
      3209 Terra de Trives 93.925 123.196
      3210 Valdeorras 564.867 568.277
      3211 Verín 346.314 349.804
      3212 Viana 133.993 151.505
      3601 O Baixo Miño 662.914 664.288
      3602 Caldas 443.123 432.130
      3603 O Condado 498.913 491.448
      3604 Deza 707.660 750.841
      3605 O Morrazo 1.088.840 1.113.121
      3606 A Paradanta 164.495 172.136
      3607 Pontevedra 2.398.613 2.337.129
      3608 O Salnés 1.839.209 1.804.392
      3609 Tabeirós-Terra de Montes 344.450 344.870
      3610 Vigo 9.378.729 9.373.879

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Base 2010, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais.Para a obtención do PIB por habitante do ano t empregouse a poboación a 1 de xullo obtida coma o promedio dos anos t e (t+1)
19-12-2018
Compartir: