Produto interior bruto (PIB) por concello. Ano 2014

Unidade: Miles de euros/euros por habitante
Variables=Produto interior bruto
  Miles de eurosEuros por habitante
Galicia 55.142.090 20.117
   A Coruña 24.878.621 21.996
   Lugo 6.898.511 20.267
   Ourense 5.880.724 18.361
   Pontevedra 17.484.234 18.418

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Base 2010, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais.Para a obtención do PIB por habitante do ano t empregouse a poboación a 1 de xullo obtida coma o promedio dos anos t e (t+1)
19-12-2018
Compartir: