Produto interior bruto (PIB) por concello

Unidade: Miles de euros/euros por habitante
Unidade=Euros por habitante Variables=Produto interior bruto
  2014
      1501 Arzúa 14.858
      1502 Barbanza 16.435
      1503 A Barcala 12.958
      1504 Bergantiños 13.218
      1505 Betanzos 15.972
      1506 A Coruña 28.378
      1507 Eume 35.480
      1508 Ferrol 17.284
      1509 Fisterra 17.998
      1510 Muros 11.275
      1511 Noia 13.428
      1512 Ordes 21.178
      1513 Ortegal 14.405
      1514 Santiago 24.142
      1515 O Sar 19.434
      1516 Terra de Melide 15.227
      1517 Terra de Soneira 13.296
      1518 Xallas 17.091
      2701 Os Ancares 13.529
      2702 Chantada 22.297
      2703 A Fonsagrada 14.490
      2704 Lugo 21.843
      2705 A Mariña Central 18.459
      2706 A Mariña Occidental 30.854
      2707 A Mariña Oriental 16.980
      2708 Meira 20.800
      2709 Quiroga 18.204
      2710 Sarria 18.479
      2711 Terra Chá 19.852
      2712 Terra de Lemos 14.209
      2713 A Ulloa 18.321
      3201 Allariz-Maceda 13.212
      3202 Baixa Limia 12.159
      3203 O Carballiño 14.078
      3204 A Limia 14.897
      3205 Ourense 22.044
      3206 O Ribeiro 14.309
      3207 Terra de Caldelas 18.103
      3208 Terra de Celanova 12.270
      3209 Terra de Trives 27.438
      3210 Valdeorras 21.423
      3211 Verín 12.750
      3212 Viana 20.344
      3601 O Baixo Miño 12.897
      3602 Caldas 12.351
      3603 O Condado 11.352
      3604 Deza 17.148
      3605 O Morrazo 13.435
      3606 A Paradanta 10.592
      3607 Pontevedra 19.063
      3608 O Salnés 16.332
      3609 Tabeirós-Terra de Montes 12.731
      3610 Vigo 22.509

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Base 2010, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais.Para a obtención do PIB por habitante do ano t empregouse a poboación a 1 de xullo obtida coma o promedio dos anos t e (t+1)
19-12-2018
Compartir: