Produto interior bruto (PIB) por concello. Ano 2014

Unidade: Miles de euros/euros por habitante
Variables=Produto interior bruto
  Miles de eurosEuros por habitante
      1501 Arzúa 253.991 14.858
      1502 Barbanza 1.100.473 16.435
      1503 A Barcala 145.143 12.958
      1504 Bergantiños 912.056 13.218
      1505 Betanzos 628.197 15.972
      1506 A Coruña 11.175.881 28.378
      1507 Eume 900.670 35.480
      1508 Ferrol 2.709.496 17.284
      1509 Fisterra 415.749 17.998
      1510 Muros 154.666 11.275
      1511 Noia 461.693 13.428
      1512 Ordes 804.280 21.178
      1513 Ortegal 193.607 14.405
      1514 Santiago 4.000.741 24.142
      1515 O Sar 323.575 19.434
      1516 Terra de Melide 197.005 15.227
      1517 Terra de Soneira 252.963 13.296
      1518 Xallas 248.435 17.091
      2701 Os Ancares 146.294 13.529
      2702 Chantada 308.363 22.297
      2703 A Fonsagrada 80.521 14.490
      2704 Lugo 2.598.618 21.843
      2705 A Mariña Central 558.207 18.459
      2706 A Mariña Occidental 806.989 30.854
      2707 A Mariña Oriental 281.345 16.980
      2708 Meira 115.084 20.800
      2709 Quiroga 105.348 18.204
      2710 Sarria 434.829 18.479
      2711 Terra Chá 837.060 19.852
      2712 Terra de Lemos 447.978 14.209
      2713 A Ulloa 177.875 18.321
      3201 Allariz-Maceda 193.087 13.212
      3202 Baixa Limia 94.267 12.159
      3203 O Carballiño 394.470 14.078
      3204 A Limia 328.290 14.897
      3205 Ourense 3.139.676 22.044
      3206 O Ribeiro 238.796 14.309
      3207 Terra de Caldelas 59.142 18.103
      3208 Terra de Celanova 240.214 12.270
      3209 Terra de Trives 123.196 27.438
      3210 Valdeorras 568.277 21.423
      3211 Verín 349.804 12.750
      3212 Viana 151.505 20.344
      3601 O Baixo Miño 664.288 12.897
      3602 Caldas 432.130 12.351
      3603 O Condado 491.448 11.352
      3604 Deza 750.841 17.148
      3605 O Morrazo 1.113.121 13.435
      3606 A Paradanta 172.136 10.592
      3607 Pontevedra 2.337.129 19.063
      3608 O Salnés 1.804.392 16.332
      3609 Tabeirós-Terra de Montes 344.870 12.731
      3610 Vigo 9.373.879 22.509

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Base 2010, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais.Para a obtención do PIB por habitante do ano t empregouse a poboación a 1 de xullo obtida coma o promedio dos anos t e (t+1)
19-12-2018
Compartir: