Valor engadido bruto (VEB) por comarca e rama de actividade. Ano 2014

Unidade: Miles de euros
Unidade=Miles de euros
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Produto interior bruto 55.142.090 24.878.621 6.898.511 5.880.724 17.484.234
Impostos netos sobre os produtos 5.120.978 2.228.445 629.646 580.828 1.682.059
Valor engadido bruto (VEB) 50.021.112 22.650.176 6.268.865 5.299.896 15.802.175
   VEB Sector primario 2.715.969 908.661 885.814 311.286 610.208
   VEB Industrias extractivas e fabricación de outros produtos minerais non metálicos 410.424 86.482 72.294 155.401 96.247
   VEB Industria agroalimentaria 1.475.176 601.738 283.984 175.373 414.081
   VEB Madeira, papel e mobles 618.449 327.348 76.164 54.236 160.701
   VEB Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos e maquinaria 1.398.983 583.342 233.413 80.714 501.514
   VEB Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais 1.937.127 328.198 34.342 160.821 1.413.766
   VEB Resto da industria 1.109.730 426.245 32.801 273.788 376.896
   VEB Enerxía, suministro de auga e xestión de residuos 2.631.912 1.249.378 529.804 492.385 360.345
   VEB Construción 3.371.165 1.552.414 414.249 317.583 1.086.919
   VEB Comercio, transporte e hostalería 11.836.001 6.328.384 1.146.746 924.764 3.436.107
   VEB Actividades de información, financeiros, inmobiliarios e profesionais 10.818.025 5.090.196 1.130.062 1.057.522 3.540.245
   VEB AAPP, Educación, Sanidade e outros servizos 11.698.151 5.167.790 1.429.192 1.296.023 3.805.146

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Base 2010
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais.
19-12-2018
Compartir: