Valor engadido bruto (VEB) por concello (concellos de máis de 20.000 habitantes) e rama de actividade. Ano 2014

Unidade: Peso sobre o PIB (%)/Miles de euros
Unidade=Peso sobre o PIB (%) Espazo=Galicia
  Produto interior brutoImpostos netos sobre os produtosVEB PrimarioVEB IndustriaVEB ConstruciónVEB Servizos
15002 Ames 100,0 12,2 0,8 6,3 9,7 71,0
15005 Arteixo 100,0 3,0 0,2 7,9 2,2 86,7
15017 Cambre 100,0 11,0 0,5 16,4 9,2 62,9
15019 Carballo 100,0 10,7 3,6 15,8 10,3 59,7
15030 Coruña, A 100,0 9,8 0,4 8,5 6,2 75,1
15031 Culleredo 100,0 9,6 0,9 19,6 8,8 61,1
15036 Ferrol 100,0 9,7 0,4 10,2 3,2 76,6
15054 Narón 100,0 9,7 0,5 27,6 8,7 53,5
15058 Oleiros 100,0 10,8 0,7 4,2 15,8 68,5
15073 Ribeira 100,0 8,9 13,6 22,4 5,6 49,6
15078 Santiago de Compostela 100,0 7,4 0,5 6,3 3,9 81,9
27028 Lugo 100,0 8,9 1,6 8,3 4,9 76,3
32054 Ourense 100,0 10,0 0,1 8,7 4,0 77,2
36008 Cangas 100,0 12,5 6,8 9,5 9,6 61,6
36017 Estrada, A 100,0 11,2 7,7 15,0 6,7 59,3
36024 Lalín 100,0 9,7 14,3 15,2 8,9 52,0
36026 Marín 100,0 11,1 6,1 12,6 4,3 65,9
36038 Pontevedra 100,0 9,4 0,2 7,1 7,9 75,4
36042 Ponteareas 100,0 12,6 2,8 11,8 6,7 66,0
36045 Redondela 100,0 11,2 1,6 17,2 7,6 62,4
36057 Vigo 100,0 8,0 1,6 21,9 4,5 64,0
36060 Vilagarcía de Arousa 100,0 10,4 2,7 11,5 5,3 70,1

Fonte: IGE. Produto interior bruto municipal
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais.
19-12-2018
Compartir: