Vivendas segundo as fontes de enerxía que empregan para quentar a auga. Ano 2015

Espazo=Galicia
  IncidenciaNúmero
Solar 0,61 6.475
Biomasa (madeira e derivados) 3,34 35.193
Xeotérmica 0,22 2.322
Electricidade 18,87 198.764
Gasóleo 18,8 198.058
Gas natural 22,66 238.761
Propano/butano 39,49 416.024
Outra 0,03 315

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: a incidencia calcúlase como a porcentaxe de vivendas que empregan esa fonte de enerxía sobre o total de vivendas con auga quente.
O día 7/06/2016 modificáronse os datos ao seren detectados erros na táboa.

07-06-2016
Compartir: