Vivendas segundo as fontes de enerxía que empregan para a calefacción. Ano 2015

Espazo=Galicia
  IncidenciaNúmero
Solar 0,49 3.722
Biomasa (madeira e derivados) 10,00 76.339
Xeotérmica 0,36 2.734
Electricidade 25,31 193.159
Gas natural 26,22 269.066
Gasóleo 35,25 200.157
Propano/butano 6,94 52.942
Outra 0,04 315

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: a incidencia calcúlase como a porcentaxe de vivendas que empregan esa fonte de enerxía sobre o total de vivendas con calefacción.
O día 7/06/2016 modificáronse os datos ao seren detectados erros na táboa.

07-06-2016
Compartir: