Fogares con problemas de ruído na vivenda segundo as causas. Ano 2015

Espazo=Galicia
  IncidenciaNúmero
Tráfico terrestre 59,51 90.564
Tráfico aéreo 4,59 6.992
Veciños 36,10 54.937
Orixe animal 7,56 11.505
Explotacións acuícolas 0,42 639
Orixe mecánica (obras, canteiras, minas...) 6,11 9.299
Actividades comerciais e de ocio 18,55 28.228
Reunións informais urbanas (botellón...) 7,78 11.845
Outra 2,10 3.190

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: a incidencia calcúlase como a porcentaxe de fogares con esa causa de problemas de ruído sobre o total de fogares con problemas de ruído.
O día 7/06/2016 modificáronse os datos ao seren detectados erros na táboa.

07-06-2016
Compartir: