Vivendas segundo os aspectos que producen un impacto negativo na paisaxe do seu contorno. Ano 2015

Espazo=Galicia
  IncidenciaNúmero
Edificacións ruinosas 26,82 284.518
Edificacións e urbanización inacabadas 19,28 204.591
As cores das construcións 8,03 85.169
Os materiais das construcións 8,02 85.070
Paredes medianeiras vistas 10,34 109.721
Os peches e valados 11,98 127.141
O estado da urbanización (pavimento, mobiliario urbano, graffiti...) 21,46 227.672
A circulación e aparcadoiros de vehículos 16,82 178.487
Os cableados aéreos (electricidade, telefonía...) 20,89 221.607
A mestura de tipos de edificacións (vivendas unifamiliares, bloques de vivendas, naves industriais, talleres...) 11,71 124.206
A mala conservación do patrimonio cultural (monumentos, conxuntos históricos, restos arqueolóxicos, espazos protexidos...) 12,34 130.955
O abandono da terra 23,79 252.404
Determinadas explotacións forestais ou de cultivos 6,36 67.450
Outro 0,35 3.761
Ningún 39,97 424.006

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: a incidencia calcúlase, para cada provincia e Galicia, como a porcentaxe de vivendas con ese aspecto sobre o total de vivendas nesa provincia e Galicia.
O día 7/06/2016 modificáronse os datos ao seren detectados erros na táboa.

07-06-2016
Compartir: