Afiliados á Seguridade Social e mutualidades segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Sexo=Total Idade=Total
  2015/Decembro2016/Decembro
Galicia 945.354 961.219
         15030 Coruña, A 89.430 90.468
         15036 Ferrol 20.646 20.652
         15078 Santiago de Compostela 38.333 38.905
         27028 Lugo 38.635 38.998
         32054 Ourense 38.577 38.932
         36038 Pontevedra 30.103 30.626
         36057 Vigo 104.144 105.676

Fonte: IGE. Emprego na Seguridade Social e mutualidades
Nota: Só se inclúen afiliacións de persoas que residen e traballan en Galicia. A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é o último día de mes.
O día 29/11/2017 os datos de setembro e decembro de 2015 sufriron pequenas modificacións.

31-05-2018
Compartir: