Afiliados á Seguridade Social e mutualidades segundo o concello de residencia, o sexo e a idade. Ano 2016/Decembro

Idade=Total
  TotalHomesMulleres
Galicia 961.219 495.714 465.505
         15030 Coruña, A 90.468 43.366 47.102
         15036 Ferrol 20.652 10.703 9.949
         15078 Santiago de Compostela 38.905 18.681 20.224
         27028 Lugo 38.998 18.611 20.387
         32054 Ourense 38.932 18.268 20.664
         36038 Pontevedra 30.626 15.086 15.540
         36057 Vigo 105.676 52.530 53.146

Fonte: IGE. Emprego na Seguridade Social e mutualidades
Nota: Só se inclúen afiliacións de persoas que residen e traballan en Galicia. A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é o último día de mes.
O día 29/11/2017 os datos de setembro e decembro de 2015 sufriron pequenas modificacións.

31-05-2018
Compartir: