Afiliados á Seguridade Social e mutualidades segundo o concello de residencia, o sexo e a idade

Sexo=Total Idade=Total
  2015/Decembro2016/Decembro
Galicia 945.354 961.219
   A Coruña 400.166 407.226
   Lugo 120.037 121.202
   Ourense 101.093 102.224
   Pontevedra 324.058 330.567

Fonte: IGE. Emprego na Seguridade Social e mutualidades
Nota: Só se inclúen afiliacións de persoas que residen e traballan en Galicia. A suma por idade pode non coincidir co total pois para algúns traballadores non se dispón da data de nacemento.
A data de referencia dos datos é o último día de mes.
O día 29/11/2017 os datos de setembro e decembro de 2015 sufriron pequenas modificacións.

31-05-2018
Compartir: