Afiliacións á Seguridade Social e mutualidades en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado e o sector de actividade (CNAE-2009). Ano 2016/Decembro

  Galicia
Total 990.499
Agricultura e pesca 58.271
Industria 130.727
Construción 68.328
Servizos 732.166
Non consta 1.007

Fonte: IGE. Emprego na Seguridade Social e mutualidades
Nota: Só se inclúen afiliacións de persoas que residen e traballan en Galicia.
A data de referencia dos datos é o último día de mes.
O día 29/11/2017 os datos de setembro e decembro de 2015 sufriron pequenas modificacións.

31-05-2018
Compartir: