Afiliacións á Seguridade Social e mutualidades en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado e o sector de actividade (CNAE-2009)

Sector=Total
  2016/Decembro
Galicia 990.499
   A Coruña 419.794
   Lugo 125.434
   Ourense 105.570
   Pontevedra 339.701

Fonte: IGE. Emprego na Seguridade Social e mutualidades
Nota: Só se inclúen afiliacións de persoas que residen e traballan en Galicia.
A data de referencia dos datos é o último día de mes.
O día 29/11/2017 os datos de setembro e decembro de 2015 sufriron pequenas modificacións.

31-05-2018
Compartir: