Media/mediana do salario bruto anual segundo o tempo traballado por conta allea no ano. Grandes concellos. Ano 2015

Unidade: Euros/ano
Unidade=Media Espazo=Galicia
  TotalTodo o anoParte do ano
15030 Coruña, A 20.499 27.335 7.765
15036 Ferrol 16.774 24.093 7.098
15078 Santiago de Compostela 19.910 25.993 8.236
27028 Lugo 17.004 22.328 7.083
32054 Ourense 17.383 23.168 7.200
36038 Pontevedra 17.892 24.640 7.811
36057 Vigo 19.100 25.423 8.035

Fonte: Elaboración propia a partir da Mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social
31-10-2018
Compartir: