Contas das sociedades mercantís por actividade económica e provincia. Ano 2015

Unidade: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (ratios)
Actividade (CNAE 2009)=Total das actividades
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Número de Empresas 49.294 19.081 6.250 5.074 18.719
TOTAL ACTIVO (A+B) 93.554.675 51.932.555 6.868.587 7.073.509 26.198.837
   1 Importe neto da cifra de negocios 57.828.394 22.227.841 5.011.719 4.938.211 24.342.989
   6 Gastos de persoal -8.984.945 -3.806.264 -746.071 -684.093 -3.518.680
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.757.856 1.405.390 246.374 201.357 817.264
   Valor agregado 14.425.370 6.323.181 1.242.870 1.090.627 5.394.731

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI).
Nota:  Por problemas de codificación, algúns rexistros non se puderon asignar a unha provincia concreta.
09-11-2018
Compartir: