Contas das sociedades mercantís, variación interanual en base homoxénea, por actividade económica e provincia

Unidade: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (variacións n/n-1)
Actividade (CNAE 2009)=Total das actividades Espazo=Galicia
  Variación sobre ano anterior
  201020112012201320142015
TOTAL ACTIVO (A+B) 2,0 2,7 -3,6 -2,2 0,1 4,4
   1 Importe neto da cifra de negocios 2,0 -1,1 -5,5 -0,6 2,5 4,9
   6 Gastos de persoal -0,1 0,0 -3,6 -2,5 1,6 4,3
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -9,6 -49,4 -45,5 -5,6 45,9 38,3
   Valor agregado -9,8 -6,9 -18,6 4,1 31,4 11,8

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI).
Nota: Por falta de codificación do campo "provincia" nalgúns rexistros, pode haber discrepancias entre os valores de Galicia e a correspondente suma por provincias
09-11-2018
Compartir: