Contas das sociedades mercantís, variación interanual en base homoxénea, por actividade económica e provincia

Unidade: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (variacións n/n-1)
Actividade (CNAE 2009)=Total das actividades Medidas=Variación sobre ano anterior Espazo=Galicia
  201020112012201320142015
   1 Importe neto da cifra de negocios 2,0 -1,1 -5,5 -0,6 2,5 4,9

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI).
Nota: Por falta de codificación do campo "provincia" nalgúns rexistros, pode haber discrepancias entre os valores de Galicia e a correspondente suma por provincias
09-11-2018
Compartir: