Contas das sociedades mercantís por actividade económica e tamaño. Ano 2015

Unidade: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (ratios)
Actividade (CNAE 2009)=Total das actividades Espazo=Galicia
  1 Importe neto da cifra de negocios
Total 57.828.394
Micro (Cifra de negocio <2 millóns de euros) 11.167.846
Pequena (Cifra de negocio 2-10 millóns de euros) 11.526.356
Mediana-Grande (Cifra de negocio >10 millóns de euros) 35.134.192

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI)
Nota: A suma por tamaño das empresas podería non coincidir co total nalgunha variable por cuestións de redondeo
09-11-2018
Compartir: