Sectores característicos da economía galega.Base 2010

Espazo=Galicia
  200020082015
Peso no PIB (%)
      Cadea forestal-madeira 2,6 2,0 1,8
      Fabricación de vehículos e compoñentes 2,8 2,6 2,3
      Sector da pesca 2,5 1,8 1,9
      Ramas características do sector cultural .. 2,4 2,2
      Sector do transporte e da loxística 4,4 4,0 4,0
Emprego (postos de traballo)
      Cadea forestal-madeira 34.171 29.802 22.150
      Fabricación de vehículos e compoñentes 21.347 23.387 15.779
      Sector da pesca 44.689 36.576 33.503
      Ramas características do sector cultural .. 37.374 35.080
      Sector do transporte e da loxística 45.584 57.517 48.590

Fonte: Contas económicas de Galicia. Base 2010
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
(..) Dato non dispoñible

30-11-2017
Compartir: