Sectores característicos da economía galega.Base 2010

Unidade: (%) , postos de traballo e miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  200020082015
Peso no PIB (%)
      Cadea forestal-madeira 2,6 2,0 1,8
      Fabricación de vehículos e compoñentes 2,8 2,6 2,3
      Sector da pesca 2,5 1,8 1,9
      Ramas características do sector cultural .. 2,4 2,2
      Sector do transporte e da loxística 4,4 4,0 4,0
Emprego (postos de traballo)
      Cadea forestal-madeira 34.171 29.802 22.150
      Fabricación de vehículos e compoñentes 21.347 23.387 15.779
      Sector da pesca 44.689 36.576 33.503
      Ramas características do sector cultural .. 37.374 35.080
      Sector do transporte e da loxística 45.584 57.517 48.590
Valor engadido bruto
      Cadea forestal-madeira 904.039 1.174.411 1.010.195
      Fabricación de vehículos e compoñentes 965.639 1.502.090 1.323.645
      Sector da pesca 847.866 1.021.734 1.097.557
      Ramas características do sector cultural .. 1.382.144 1.252.472
      Sector do transporte e da loxística 1.518.880 2.355.645 2.276.709

Fonte: Contas económicas de Galicia. Base 2010
Nota: Os datos dos anos 2014 e 2015 son provisionais
(..) Dato non dispoñible

16-02-2018
Compartir: