Estatística estrutural de empresas dende 2016. Resultados por agrupacións e sectores de actividade. CNAE-09. Galicia. Ano 2017

Unidade: Persoas, miles de euros
Espazo=Galicia
  Número de locaisOcupadosImporte neto da cifra de negociosSoldos e salariosInversión en activos materiais
TOTAL INDUSTRIA 12.768 135.546 39.919.141 3.347.377 1.516.830
Industrias extractivas, enerxía, auga e residuos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 19, 35, 36, 37, 38, 39) 1.157 12.542 8.310.821 423.485 501.373
   Extractivas (CNAE 05, 07, 08) 272 2.094 248.451 48.949 17.807
   Enerxía (CNAE 06, 09, 19, 35) 627 3.340 7.221.689 199.568 446.429
   Ciclo da auga (CNAE 36) 45 1.535 223.963 42.288 3.242
   Xestión residuos (CNAE 37, 38, 39) 213 5.573 616.717 132.680 33.896
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.586 30.050 9.018.658 611.212 256.750
   Cárnicas (CNAE 10.1) 162 3.582 1.312.813 78.782 29.601
   Derivadas da pesca (CNAE 10.2) 168 10.479 3.765.713 217.288 53.029
   Lácteas (CNAE 10.5) 123 1.918 1.063.266 45.978 54.141
   Panadería e pastas (CNAE 10.7) 1.413 7.287 345.429 100.478 15.146
   Outras industrias alimenticias; tabaco (CNAE 10.3, 10.4, 10.6, 10.8; 12) 178 2.512 813.418 58.133 20.982
   Pensos (CNAE 10.9) 68 1.272 819.389 31.710 7.833
   Bebidas (CNAE 11) 476 3.000 898.630 78.844 76.018
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.237 11.261 1.749.880 234.865 21.069
   Textil (CNAE 13) 411 2.172 148.346 35.456 8.787
   Confección (CNAE 14) 776 8.807 1.575.880 195.224 11.887
   Coiro e calzado (CNAE 15) 50 282 25.654 4.185 395
Madeira e cortiza, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.735 12.389 2.179.142 267.013 123.147
   Madeira (CNAE 16) 988 7.990 1.287.940 157.816 82.505
   Industria do papel (CNAE 17) 44 1.682 657.741 60.860 31.851
   Artes gráficas (CNAE 18) 702 2.717 233.462 48.338 8.792
Industria química e farmacéutica (CNAE 20, 21) 158 2.086 735.420 66.297 30.523
   Industria química (CNAE 20) 144 1.415 592.723 40.608 28.777
   Industria farmacéutica (CNAE 21) 14 671 142.697 25.690 1.746
Caucho e materias plásticas (CNAE 22) 160 3.759 809.617 93.622 42.583
Produtos minerais non metálicos diversos (CNAE 23) 752 6.059 716.730 128.225 19.207
Metalurxia e fabricación de produtos metálicos (agás maquinaria e equipo) (CNAE 24, 25) 2.091 19.622 6.622.394 477.750 161.302
   Metalurxia (CNAE 24) 73 4.264 4.625.118 132.565 57.896
   Produtos metálicos (CNAE 25) 2.018 15.357 1.997.276 345.185 103.406
Material e equipo eléctrico, electrónico e óptico (CNAE 26, 27) 164 2.244 625.659 69.046 47.199
   Electrónica (CNAE 26) 87 1.026 160.582 30.962 5.648
   Material eléctrico (CNAE 27) 77 1.218 465.078 38.084 41.550
Maquinaria e equipo mecánico (CNAE 28) 288 3.822 531.290 99.284 17.345
Material de transporte (CNAE 29, 30) 230 18.472 7.561.249 599.107 249.293
   Vehículos motor (CNAE 29) 115 13.898 6.833.740 440.782 234.198
   Outro material de transporte (CNAE 30) 116 4.574 727.509 158.325 15.095
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria e equipo (CNAE 31, 32, 33) 2.209 13.241 1.058.281 277.471 47.037
   Mobles (CNAE 31) 795 3.590 314.041 60.600 5.713
   Outras industrias manufactureiras (CNAE 32) 522 1.660 100.521 21.415 6.139
   Instalación e reparación (CNAE 33) 891 7.991 643.719 195.456 35.185

Fonte: Explotación microdatos da Estadística estructural de empresas (INE)
Nota: Para o ano de referencia 2016 aplicáronse diversas melloras metodolóxicas sobre a "Estadística Estructural de Empresas" (INE), encuadradas dentro do ‘Proyecto de integración de las encuestas económicas estructurales’. Como consecuencia destes trocos, os resultados estatísticos non son estrictamente comparables aos de anos anteriores xa que a evolución das variables obedece non só a posibles cambios reales producidos neste periodo, senón tamén aos efectos das melloras metodolóxicas sobre a estimación de ditas variables.
20-12-2019
Compartir: