Poboación segundo sexo e grupos quinquenais de idade

Variables en filas:  Espazo, Grupos de idade
Variables en columnas:  Tempo, Sexo

  199120012011
  Total Total Total 
         27065 Vilalba
      0-4 657 392 461
      5-9 835 532 480
      10-14 1.002 677 441
      15-19 959 822 578
      20-24 1.165 989 741
      25-29 1.180 969 843
      30-34 1.112 1.088 1.032
      35-39 911 1.163 982
      40-44 841 1.099 1.138
      45-49 883 936 1.185
      50-54 962 841 1.084
      55-59 1.260 894 961
      60-64 1.155 892 851
      65-69 1.053 1.197 864
      70-74 759 1.058 854
      75-79 578 849 1.037
      80-84 469 525 779
      85-89 234 291 495
      90 e máis 95 151 237

INE. Censos de poboación e vivendas 2001 e 2011. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE


(27-12-2012)
Compartir: