Series históricas de poboación. Poboación para Galicia, provincias, comarcas e concellos

Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  1981 1986 1991 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
      1502 Barbanza 64.612 66.395 66.084 66.862 66.487 66.579 66.353 66.323 66.160 66.469 66.499 66.832 66.854 67.205 67.672 68.048 68.264 68.311 68.336 68.199 67.776 67.331 66.940 66.672 66.405 66.095 66.063 66.089
         15011 Boiro 17.288 17.748 17.665 17.932 17.845 17.915 18.038 18.074 18.064 18.241 18.302 18.469 18.554 18.547 18.730 18.883 19.076 19.106 19.165 19.144 19.060 18.950 18.871 18.885 18.844 18.838 18.884 18.955
         15067 Pobra do Caramiñal, A 10.067 10.320 10.390 10.165 10.082 10.066 9.955 10.035 10.006 10.010 9.992 9.951 10.001 9.923 9.934 9.878 9.858 9.726 9.664 9.646 9.672 9.623 9.525 9.440 9.390 9.338 9.318 9.291
         15072 Rianxo 12.715 13.195 12.744 12.193 12.147 12.147 11.882 11.780 11.747 11.629 11.582 11.528 11.246 11.554 11.578 11.769 11.826 11.780 11.729 11.598 11.479 11.386 11.295 11.188 11.104 11.033 11.013 11.004
         15073 Ribeira 24.542 25.132 25.285 26.572 26.413 26.451 26.478 26.434 26.343 26.589 26.623 26.884 27.053 27.181 27.430 27.518 27.504 27.699 27.778 27.811 27.565 27.372 27.249 27.159 27.067 26.886 26.848 26.839

Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.

(19-01-2022)
Compartir: