Series históricas de poboación. Poboación para Galicia, provincias, comarcas e concellos

Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  200120112014
         15070 Pontes de García Rodríguez, As 12.440 11.139 10.634

Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.

(31-01-2019)
Compartir: