Series históricas de poboación. Poboación para Galicia, provincias, comarcas e concellos

Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  2020 
      2705 A Mariña Central 28.829
         27002 Alfoz 1.659
         27902 Burela 9.498
         27019 Foz 10.016
         27027 Lourenzá 2.139
         27030 Mondoñedo 3.539
         27063 Valadouro, O 1.978

Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.

(19-01-2022)
Compartir: