Series históricas de poboación. Poboación para Galicia, provincias, comarcas e concellos

Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2014 
      2709 Quiroga 10.197 10.447 8.763 7.994 7.245 6.590 6.020 5.618

Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.

(03-02-2020)
Compartir: