Series históricas de poboación. Poboación para Galicia, provincias, comarcas e concellos

Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  2020 
      2710 Sarria 22.421
         27024 Incio, O 1.533
         27026 Láncara 2.584
         27042 Paradela 1.739
         27043 Páramo, O 1.344
         27055 Samos 1.246
         27057 Sarria 13.338
         27062 Triacastela 637

Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.

(19-01-2022)
Compartir: