Series históricas de poboación. Poboación para Galicia, provincias, comarcas e concellos

Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  1981 1991 2001 2004 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
         32036 Xunqueira de Ambía 3.031 2.358 2.095 1.934 1.789 1.697 1.649 1.620 1.546 1.498 1.461 1.438 1.418 1.375 1.374

Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.

(19-01-2022)
Compartir: