Series históricas de poboación. Poboación para Galicia, provincias, comarcas e concellos

Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
      3605 O Morrazo 83.509 83.669 83.313 83.340 83.613 83.347 83.109 82.711 82.445 82.269 82.226
         36004 Bueu 12.368 12.348 12.373 12.375 12.352 12.251 12.189 12.145 12.148 12.009 11.950
         36008 Cangas 25.913 26.121 26.087 26.173 26.567 26.520 26.584 26.490 26.487 26.542 26.582
         36026 Marín 25.997 25.864 25.562 25.483 25.329 25.084 24.878 24.637 24.362 24.319 24.242
         36029 Moaña 19.231 19.336 19.291 19.309 19.365 19.492 19.458 19.439 19.448 19.399 19.452

Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.

(19-01-2022)
Compartir: