Series históricas de poboación. Poboación para Galicia, provincias, comarcas e concellos

Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  2020 
      3605 O Morrazo 82.226
         36004 Bueu 11.950
         36008 Cangas 26.582
         36026 Marín 24.242
         36029 Moaña 19.452

Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.

(19-01-2022)
Compartir: